İletişim

Adres:Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:13/AB Merkez, Karaman
Telefon:+905449554500
Faks:000
WhatsApp:05449554500
E-Mail:bilgi@devahaber.com
Twitter:devahabertr
Facebook:https://www.facebook.com/devahabertr
Youtube:https://www.youtube.com/devahabertr
Instagram:https://www.instagram.com/devahabertr